Algemene voorwaarden Kamer van JET

 

  1. Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Kamer van JET. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Kamer van JET.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via webshop of anderszins een bestelling plaatst.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen gedaan bij Kamer van JET zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Door het accepteren van een bestelling zijn de voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.

 

  1. De artikelen

3.1 Artikelen op de webshop zijn oude woonaccessoires die een leven geleid hebben, dus gebruikssporen hebben. Maar ook nieuwe producten.

3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de shop, dan dient hierover onmiddellijk, contact te worden opgenomen met Kamer van JET. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. Kamer van JET geeft de maten van de producten, vraag bij twijfel altijd even naar de afmetingen of breng een bezoek aan de winkel!

 

  1. Overeenkomst

4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan Kamer van JET door middel van het versturen van een bestelling via webshop of anderszins, om een of meerdere artikelen te leveren.

4.2 Kamer van JET behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden niet in acht worden genomen.

 

  1. Prijzen

5.1 De door Kamer van JET gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro’s incl. btw.

5.2 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is Kamer van JET niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

 

  1. Levering en verzendkosten

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL/ My Parcel.

6.2 Grote stukken kunnen worden afgehaald in de winkel. Bezorgen is een optie, stuur dan een mail met uw adresgegevens dan kunnen wij een bezorg prijs bepalen.

6.3 Kamer van JET aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL/My Parcel.

6.4 Wij maken gebruik van de pakkettenservice van PostNL/My Parcel waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

6.5 Kamer van JET streeft ernaar om bestellingen, wanneer deze op voorraad zijn de volgende werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling ter verzending aan te bieden.                        

      Hiertoe is  Kamer van JET echter niet verplicht. Er wordt een verzendbevestiging via de e-mail toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.

6.6 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

 

  1. Privacy

7.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het verzenden van deze via externe bezorgdiensten.                                                                                              7.2 Wanneer het noodzakelijk is voor de bestelling worden de contactgegevens gebruikt om contact op te nemen met de klant.

7.3 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

  1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

8.1 Kamer van JET behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar  geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.